• Byggmann

Entreprenørselskapet Stenberg Schulz AS

Entreprenørselskapet Stenberg Schulz AS har i alle år satset på kvalitet fra første til siste ledd, og er opptatt av at alle våre samarbeidspartnere skal stå for det samme. Dette for å være sikre på at tidsfrister og kostnadsrammer overholdes.

Som leverandør av Byggmann hus-, hytter- og garasjer har vår kunderådgiver mulighet til å foreta prosjektering og kalkulering for å imøtekomme kundens ønsker og behov. Vi kan veilede både når det gjelder valg av tomt og hustype. Dette er viktig for å få et hus som ligger riktig i terrenget og som inngår harmonisk i den eksisterende bebyggelsen. Vår kunderådgiver utarbeider kostnadsoverslag, finansieringsplan og sørger for innhenting av byggetillatelse og senere brukstillatelse/ferdigattest. Det er også en kjent sak at arkitektarbeidet som er nedlagt på de forskjellige hustypene har ført til at både eksteriør og interiør har høy standard.

BLA I VÅRE ONLINE KATALOGER

og finn inspirasjon til ditt byggeprosjekt.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål om boligbygging? Ønsker du en gratis befaring på tomten din?
Kontakt oss, og du er i gang!